Såøy

saoySåøy er en av perlene i vår skjærgård.

Øya ligger ytterst i Sårevågen, på Karmøys beste vestkant. Dette området har i lange tider blitt brukt av lokalkjente båtfolk, og vi ønsker å legge bedre til rette for at gamle og nye brukere skal kunne fortøye og kose seg her. Vi ønsker ikke å gjøre store inngrep, men vil forbedre tilkomst og fortøyningsmuligheter. Vi vil sette ned faste fortøyningspunkter i berget flere steder på innsiden av Såøy.

Søknader vedrørende de nevnte tiltak vil bli sendt inn i løpet av våren, i samarbeid med Friluftsrådet Vest. Når de nødvendige godkjenninger er på plass, vil det også her bli behov for god dugnadsinnsats fra alle interesserte og motiverte brukere. Dette vil det bli informert mer om, bl.a. via vår hjemmeside og Facebook.

 

Såøy 1 

 Såøy02