Om foreningen


Sevland Havneforening sitt formål er å ivareta forholdene i Sevland havn, blant annet ved å invitere til et konstruktivt samarbeid med øvrige foreninger i Sevland, Karmsund Havn, kommunen og offentlige myndigheter.

Sevland Havneforening ønsker å overta kommunale/offentlige kaier i Sevland. Vi er i dialog med offentlige instanser for å få avklart dette. Foreningen har i dag båtplasser på flere av disse stedene som tilbys foreningens medlemmer.

Sevland Havneforening definerer at Sevland havns grenser går fra Tjøsvoll bru i sør til Mannes havn i nord. En av våre viktigste oppgaver er å sikre og tilrettelegge sjø nære områder for allmenheten.

Foreningen har pågående prosjekter for steder som Pådl, Såøy og Storholmen.

Foreningen har tilgang til båtopptrekk som er gratis for medlemmene av foreningen.

Foreningens båt som er tilgjengelig for medlemmene har fått ny plass på bryggen ved «bollefabrikken» hos Kenneth Tjøsvoll. Parkering i forbindelse med bruk avbåten gjøres på kommunekaien, da det er kun private parkeringsplasser i området rundt «bollefabrikken».

Hvorfor være medlem:
Alle med interesse for eller i Sevland Havn kan være medlem av foreningen. Foreningen jobber for at allmenheten skal kunne benytte seg av den skjærgården vi har, tilrettelegge for båtplasser, kunne benytte steder som Pådl, Såøy og Storholm til bading, grilling, padling, og lignende. I foreningen er det frivillige som  bidrar med å legge til rette for allmenheten, disse kostnader dekkes av medlemskontingent.

 

Bli medlem her