Havna / Båtplasser

Kontaktperson for tildeling av båtplasser er:

Edd Tveit, +47 90694644

 Båtplasser.1

Foreningens båtplasser vist med rød linje på bilde

 

 

 

 

 

 

 

.