Båtopptrekk

baatopptrekkSevland Havneforening har inngått en avtale med David Mannes som gir medlemmer av Sevland Havneforening fri bruk av hans båtopptrekk ved Nibbekaien.

 

Båtopptrekket kan også benyttes av andre, men da skal det betales kroner 50 per bruk til David Mannes. Pengene legges i postkassen på sjøhuset ved båtopptrekket.

 

HUSK:

• FORLAT IKKE BÅT, BIL ELLER BÅTHENGER SLIK AT DU HINDRER FOR ANDRE I Å BRUKE OPPTREKKET, ELLER TILGANG TIL KAI